Kolofon

Ansvarlig for indholdet af websiden:

 

Pinkorblue.dk

CVR Nr: 34565244

Babymarkt.de GmbH
Suttner-Nobel-Allee 4
44803 Bochum
Tyskland


Returadresse:

Pinkorblue.dk
C/o postnord Logistics Lübeck
Postboks 700
DK - 0918 Kobenhavn Pakke


(Bemærk: "GmbH" er en tysk virksomhedsbeskrivelse, som i Danmark omtrent svarer til "ApS".) 

Handelsregisteret-Nr.: HRB 18909
CVR nummer: DE 811377710

Direktører: Jenny Fleischer, Tobias Merz

Etableringsår: 2003


E-Mail Adresse: info@pinkorblue.dk


Kundeservice - 82 56 80 73

Åbningstider:

Mandag - Fredag: 10:00 - 15:00


pinkorblue.dk bankforbindelse:

Danske Bank A/S - CVR nr: 61 12 62 28

Reg. nr.: 4073

Konto: 11164145

Bemærk: Den Europæiske Kommission tilbyder en onlineplatform til onlinetvistbilæggelse (ODR), som fobrugere og forhandlere kan benytte sig af uden at parterne skal gå i retten. 

Denne platform erstatter ikke den helt almindelige første kontakt til vores kundeservice i forbindelse med almindelige kundeservice-sager/-spørgsmål. Kontakt således altid vores kundeservice i første omgang.

Du finder ODR under følgende link: 

https://ec.europa.eu/consumers/odr/